แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมจิตอาสา ประกอบกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาคูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลทหารกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 จิตอาสา พร้อม พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาคูคลองถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยปกครอง หน่วยทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันประกอบกิจกรรม ” จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้ง 3 จุด มีประชาชนจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก รวมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

โดยที่บริเวณ คูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง โดยมี นายพิพัฒน์ เอกพาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธีประกอบกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มี พลตำรวจตรี ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก โดยประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธี ยืนถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ เก็บเศษขยะภายในคูเมือง และทาสีขอบฟุตบาท ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาด ฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง อย่างยั่งยืน