พิษณุโลก ปล่อยตัวการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายทรง วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารเงินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2567 สเตจที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 131 กิโลเมตร

โดยมี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ พร้อมด้วย ดาโต๊ะ อมาจิต ซิงห์ กิล คณะกรรมการบริหารสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UC) รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) เลขาธิการสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “Tour of Thailand 2024” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2567 อีกทั้งเพื่อเป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนากีฬาจักรยานของประเทศไทยให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันในระดับนานาชาติและเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลก

สำหรับการแข่งขันสเตจที่ 1 ใช้เส้นทางเริ่มต้นการแข่งขันจากศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ผ่านวัดนางพญา-สะพานแม่น้ำแควน้อย-เขื่อนนเรศวร-อำเภอพญาแมน (จังหวัดอุตรดิตถ์) – อำเภอศรีสำโรง (จังหวัดสุโขทัย) และเข้าเส้นชัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 131 กิโลเมตร โดยมีนักกีฬาจากต่างประเทศ 15 ทีม 17 ชาติ ประกอบด้วย ไอร์แลนด์ แอลจีเรีย , อินโดนีเซีย, มาเลเซีย , จีน , ฝรั่งเศส , ฟิลิปปินส์ , มองโกเลีย , ออสเตรเลีย , เยอรมัน , อังกฤษ , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ ,สิงคโปร์ , ฮ่องกง ,นิวซีแลนด์ และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน.