นายอำเภอแม่สอด นำข้าราชการและประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายคลองปางมโนราห์ ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งชาด อำเภอแม่สอด พันเอกไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ตัวแทนส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายคลองปางมโนราห์ ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว พระครูสุธีวุฒิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด ยังได้ร่วมนำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับฝายคลองปางมโนราห์ ถือเป็นฝาย ลำดับที่ 7 ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝน และลำดับที่ 20 กว่าของตำบลปะ อำเภอแม่สอด โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมจัดกันสร้างขึ้น เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งบริเวณดังกล่าว ถือเป็นพื้นที่ป่าสำคัญของอำเภอแม่สอด เป็นป่าต้นป่า ที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร หลายพันไร่ ของอำเภอแม่สอด

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น