จังหวัดตาก จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดตาก(หลังเก่า) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นำข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรพร้อมกับภริยาเป็นลำดับแรก


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2562 จังหวัดตากจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมกันประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง พร้อมกับได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ไว้ให้สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี