กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่กองทัพบกได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน โดยเน้นให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส และเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทรงเจริญพรชนมายุ ๔๑ พรรษา

กองทัพบกจึงให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ-ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมีกรอบแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมให้ทุกกองทัพภาคและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จัดกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันทั่วทุกกองทัพภาค

ในส่วนกองทัพภาคที่ ๓ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาค ที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีรายละเอียดของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ดังนี้
-๐๗.๐๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๒ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-๐๗.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-๐๘.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพร ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐ น.กิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาสนสถานกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดยมี สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ กำลังพลและครอบครัว นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๙ และมวลชนรอบค่าย รวมกิจกรรม และกิจกรรมบริจาคโลหิต มีกำลังพลและครอบครัว พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๔๒๘ คน