เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ปิดเส้นทางเดินรถยนต์ เข้าน้ำตกทีลอซู ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายนนี้ รวม 4 เดือน เพื่อพักฟื้นผืนป่า

นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ประธานชมรมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง เปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประกาศปิดเส้นทางเดินรถยนต์ จากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 เป็นเวลา 4 เดือน แล้วจะเปิดเส้นทางเดินรถ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นฤดูฝน การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นการพักฟื้นผืนป่าให้สัตว์ป่าออกหากินและขยายพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวน

แต่ทั้งนี้ การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในช่วงเวลาดังกล่าวยังสามารถเดินทางเข้าไปได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ล่องเรือยางจาก อำเภออุ้มผาง ขึ้นที่ท่าทราย เดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

เส้นทางที่ 2 เดินเท้าตามเส้นทางรถจากห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปในช่วงเวลาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น