พะเยา ชาวบ้านแห่เก็บเห็ดเผาะ ราคาพุ่ง กก.ละ 400 บาท

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวนมากต่างเดินทางออกหาเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ ที่เรียกกันในพื้นที่ กันเป็นจำนวนมาก หลังมีฝนตกลงมาส่งผลให้เห็ดเผาะออกเป็นจำนวนมาก โดยด้วยชาวบ้านแต่ละราย ต่างเดินทางออกหาเห็ดเผาะเพื่อนำมารับประทานและจำหน่ายซึ่งสนนราคาพุ่งถึงกิโลกรัมละ 400 บาท ชาวบ้านระบุ ปีนี้เห็ดเพาะออกเป็นจำนวนมากคาดสาเหตุเกิดจากไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ต่างเดินทางออกตะเวนหาเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกัน บริเวณป่าในพื้นที่ต่างๆของอำเภอ หลังในช่วงนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ส่งผลให้เห็ดเผาะเจริญงอกงามและออกเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านต่างตะเวนออกหาเพื่อนำมารับประทานและจำหน่าย เนื่องจากเห็ดเผาะดังกล่าว นั้นมีรสชาติที่อร่อย โดยเห็ดเผาะจะออกเป็นลักษณะเป็นเมล็ดซึ่งหากเป็นเมล็ดอ่อนก็จะมีรสชาติที่ดีมาก จึงทำให้ชาวบ้านออกตะเวนหาเพื่อนำมารับประทานและจำหน่ายในช่วงนี้ ซึ่งสนนราคานั้นพุ่งถึงกิโลกรัมละ 400 บาท และเป็นที่ต้องการของลูกค้าและผู้ที่นิยมบริโภค

เนื่องจากในแต่ละปีนั้นจะสามารถหารับประทานได้ในช่วงฝนแรกที่เกิดขึ้น เท่านั้นเนื่องจากเห็ดเผาะในช่วงที่ออกหลังฝนแรกจะมีเมล็ดที่อ่อนและมีรสชาติที่อร่อย จึงทำให้ ผู้นิยมหาซื้อมารับประทานกัน จึงทำให้ชาวบ้านที่ออกหาเห็ดเผาะดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ มากกว่าวันละ 1,000 บาท/วัน เนื่องจากเห็ดเผาะดังกล่าวนั้นสามารถที่จะนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งการต้มเค็ม แกงส้ม แกงใส่สิ่งของต่างๆผัดและประกอบกับเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลาย จึงทำให้เห็ดเผาะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในช่วงนี้

โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีแหล่งที่มีเห็ดเผาะรสชาติดี และมีชื่อเสียง ก็จะอยู่ที่อำเภอเชียงม่วน อำเภอภูกามยาว รวมทั้งอำเภอเมืองพะเยา ที่เห็ดเผาะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากเห็ดเผาะ จะเกิดขึ้นในป่าหินทรายที่เป็นป่าเต็งรัง และเป็นป่าละเมาะ ทำให้รสชาติดี