แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ กรณีพิเศษ

วันที่ 27 มกราคม 2567เวลา 08.30 น. พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 สังเกตการณ์การรับสมัครและคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 4) ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ ผู้บัญชาการกองทัพบก ได้กรุณาอนุมัติดำเนินการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชม. ที่ https:/rcm.rta.mith หรือแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” และสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัคร จำนวน 577 หน่วย ในวันและเวลาราชการ โดยหน่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ห้วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่เดือน 4 กันยายน 2566 – 28 มกราคม 256 (ถึงวันคัดเลือกฯ วันสุดท้าย) ซึ่งสามารถเลือกหน่วยเข้ารับราชการได้ 577 หน่วยทั่วประเทศ ตามโควตาทหารกองประจำการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกวัน และ จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งสถานที่เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ จำนวน 77 แห่ง (77 จังหวัด)ซึ่งในส่วนกองทัพภาคที่ 3 ได้จัด หน่วยคัดเลือกเคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก 5 หน่วยคัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องไปเข้ารับการคัดเลือก ณ หน่วยที่สมัครเข้ารับราชการ การคัดเลือกฯ ดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จใน 1 วัน (การตรวจหลักฐาน การวัดขนาดร่างกาย และการตรวจโรค)โดยกองทัพภาคที่ 1 – 4 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อทำการคัดเลือกทหารกองเกิน

โดยในวันที่ 27 มกราคม 2567 นี้ หน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ทำหน้าที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวทางการตรวจเยี่ยมให้แม่ทัพภาคที่ 3 สามารถตรวจเยี่ยมการคัดเลือกฯ ของหน่วยได้ทุกพื้นที่จังหวัด แบบ Realtime โดยแสดงผลออนไลน์ผ่านจอ LED พร้อมสามารถสอบถามข้อมูลการคัดเลือกฯ ในแต่ละพื้นที่จังหวัดจากผู้แทนหน่วยได้ และต้องมียอดผู้สมัครฯ มาทำการคัดเลือกให้มากที่สุด ซึ่งการเปิดรับสมัครออนไลน์นี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนดได้มีโอกาสสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการได้ด้วย ปัจจุบันหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 มีทหารกองเกินร้องขอ (สมัคร) เข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว จำนวน 3,710 คน จากยอดความต้องการ 4,573 คน คิดเป็นร้อยละ 81.13