อนุบาลพิษณุโลก จัดกิจกรรม เนื่องในวันดื่มนมโลก

2277

อนุบาลพิษณุโลก จัดกิจกรรม เนื่องในวันดื่มนมโลก มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้ดื่มนมเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นำคณะครูอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนชั้นอนุบาล กว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม วันดื่มนมโลก

องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย. ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” World Milk Day เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญสนับสนุนการบริโภคนม กระตุ้นให้ประชากรโลก ได้เห็นคุณค่าของการบริโภคนมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รณรงค์การดื่มนมภายใต้แคมเปญ “ นมยิ่งดื่มยิ่งดี ” เพื่อตอกย้ำถึงประโยชน์ของนมโคต่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ซึ่งภายในกิจกรรม มีการร้องเพลงวันดื่มนมโลก กิจกรรมชวนน้องเต้น การแสดงของน้องอนุบาล และแจกนมให้นักเรียนได้ดื่มร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เรียนรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนม เสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับ วัย ซึ่งการบริโภคนมจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะสารอาหารประเภทแคลเซียมจะมีมากในนมวัว