เมียวดี ไทย-เมียนมา ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่ 44


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรม GRADE ONE จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พักเอกไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ประธานทีบีซี(TBC)ฝ่ายไทย พร้อมคณะ ร่วมเดินทางประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น เมียนมา-ไทย ครั้งที่ 44 โดยมีพันโทอ่อง ซาน วิน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 97 ประธานทีบีซี ฝ่ายเมียนมา พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับและหารือ


ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือ ทั้งประเด็นที่ฝ่ายไทย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก จะมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมยระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 โครงการในพื้นที่ อำเภอแม่สอดและพบพระ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมนี้ ฝ่ายไทยจะได้ดำเนินการแจ้งผ่านช่องทางการทูต โดยกระทรวงการต่างประเทศต่อไป


นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือ ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สารเคมีต้องห้าม ขบวนค้าอาวุธสงครามแลัสิ่งผิดกฏหมาย ปัญหาการโจรกรรมรถข้ามแดน รวมทั้งร่วมกันจับกุมผู้กระทำผิด ผ่านกลไลความร่วมมือที่มีอยู่ในพื้นที่ชายแดน พร้อมประสานการจัดชุดลาดตระเวนร่วมทั้งสองฝ่ายเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยปลอดภัยให้กับราษฏรตามแนวชายแดนริมฝั่งลำน้ำเมย
ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ของหน่วยงานและราษฏรทั้งสองประเทศในด้านต่างๆต่อไป


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น