ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 414 ปี มีขนทั่วต้น 30 คนโอบ

วันที่ 24 ธ.ค. 66 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปชมความสวยงามของต้นจามจุรี(ฉำฉา) อายุกว่า 414 ปี ขนาดเด็ก30คนล้อมโอบเส้นรอบวงลำต้น 5.75เมตร สูงกว่า17.50 เมตรเป็นพุ่มกว้าง43เมตร ยืนต้นอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ วัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นจามจุรีหรือต้นฉำฉา ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่มีกิ่งก้านสาขาจากลำต้นเป็นพุ่มกว้าง ครอบคลุมลานสนามบริเวณภายในโรงเรียน สร้างความร่มรื่นสวยงามให้กับผู้ที่พบเห็น และนักเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ ภายในโรงเรียนวัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นต้นจามจุรีเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 414 ปี ยังคงความสวยงาม โดดเด่น ถูกคุณลักษณะของต้นไม้ เนื่องจากแตกกิ่งก้านสาขาไปในรอบทิศทางเป็นพุ่มกว้าง โดยต้นจามจุรีดังกล่าวถือว่าเป็นต้นจามจุรีที่สวยที่สุดในประเทศไทย เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

สำหรับต้นจามจุรีดังกล่าวเจริญเติบโตเมื่อปี พ.ศ.2437 จนถึงปัจจุบัน มีความสูง 17.50 เมตร เส้นรอบลำต้น 5.75 เมตร มีทรงพุ่มกว้าง 43 เมตร โดยทรงพุ่มจะแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นแนวรอบลำต้น ในลักษณะที่ขยายรอบวงต้นไม้ ซึ่งปัจจุบันยังคงความสวยงามสมบูรณ์ ลำต้นขนาดใหญ่เต็มไปด้วยต้นกาฝากมีใบคล้าย ขน ของต้นไม้เกาะเต็มทั่วลำต้นและกิ่งก้าน ติดรอบบริเวณลำต้น เหมือนมีขนออกตามลำต้น สร้างร่มเงาให้กับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อน และเด็กๆภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ ชมความงามของต้นจามจุรีดังกล่าวได้อย่างไม่มีวันจางหาย ซึ่งหลังจากให้เด็กๆ ประสานมือทำวงล้อมรอบต้นจามจุรี ต้องใช้เด็กๆถึง 30 คน โอบล้อมรอบต้นจามจุรี ที่มีขนาด ใหญ่ สวยงามซึ่งเป็น ต้นจามจุรี ต้น ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุด ยังคงยืนต้นอย่างสวยงาม จนถึงปัจจุบัน

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา