ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2562 แห่พระฝนแสนห่าเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

 

วันที่30 พฤษภาคม2562 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลั่นฆ้องชัย  3 ครั้ง และจุดธูปเทียน บูชาสรงน้ำพระฝนแสนห่า หลังจากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล

ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล หรือพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขิล จัดทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดสำคัญและเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเมืองเชียงใหม่

สำหรับประเพณีใส่ขันดอกอินทขิลในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน รวม 7 วัน 7 คืน เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนใส่ขันดอกสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่าใส่บาตร 108 และปิดทองพระประจำวันเกิด

เดิมเสาอินทขิลอยู่ที่วัดสะดือเมือง ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาวิละครองเมืองเชียงใหม่ พระองค์โปรดให้ย้ายเสาอินทขิลมาไว้ที่วัดเจดีย์หลวง และบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างวิหารครอบไว้