ต้อนรับกลับถิ่นเก่า ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์คนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10:00 น ของวันที่ 9 ธันวาคม 2566 มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รู้จักมักคุ้นเพื่อนสนิทมิตรสหาย มาแสดงความยินดีกับพ.ต.อ.ไกรสิทธิ์ พรหมปฎิมา ผกก.สภ.เด่นชัย จ.แพร่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์คนใหม่

ทั้งนี้ ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งใหม่ พ.ต.อ.ไกรสิทธิ์ พรหมปฏิมา ได้เดินทางกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ อาทิ ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก หลวงพ่อเพชร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่บริเวณพื้นที่ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องจากมารับตำแหน่งใหม่

พ.ต.อ.ไกรสิทธิ์ พรหมปฏิมา กล่าวว่า จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ พร้อมกำหนดนโยบาย เพื่อมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างสรรค์และพัฒนาการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยในสังคม ช่วยป้องกันปราบปราม และลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สางคดีค้างเก่า และเสริมสร้างความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ ประการสำคัญขอให้ข้าราชการตำรวจ และผู้ใต้บังคับบัญชา จงมีความตั้งใจ และทุ่มเท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ในความรับผิดชอบอย่างมีวินัย จนมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ/ รายงาน