นายอำเภอพิชัย จัดกิจกรรม “ปั่นเสริมสร้างรอยยิ้มอิ่มสุข”

วันที่  29 พ.ค. 62 เวลา 16.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง และประชาชน

โดยร่วมกิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น ระยะทาง 41.5 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายบุญเลิศ แก้วคล้าย อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 253 หมู่ 5 บ้านท่าดินแดง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย (ผู้ป่วยติดเตียง)
2. นายไมตรี ศรีสุข อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 116 หมู่ 6 บ้านเกาะ ต.บ้านดารา อ.พิชัย (ผู้ป่วยติดเตียง)
3. นางต๊วน เกตุแก้ว อายุ 70 บ้านเลขที่ 42 หมู่ 6 บ้านเกาะ ต.บ้านดารา อ.พิชัย (ผู้ป่วยติดเตียง)

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน