พิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

683

ทัณฑสถานหญิงจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี


สำหรับในการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยแยกตามคดี ดังนี้ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 2 คน ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 2 คน ความผิดเกี่ยวกับเพศ 5 คน และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 61 คน

ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวจะได้รับการอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทุกราย เช่น นวดแผนไทย เสริมสวย เบเกอรี่ ประกอบอาหาร เครื่องดื่ม และด้านการเกษตร ฯลฯ โดยในวันนี้มีญาติพี่น้องของผู้ที่ได้รับปล่อยตัวมารอรับจำนวนมากและบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่.