ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

วันที่ 28 พฤษภาคม นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ในวัย 99 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีการนำภาพถ่ายที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวอย่างสวยงามหน้ามาวางไว้ที่โต๊ะลงนามแสดงความอาลัย บริเวณหน้าห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติตลอดช่วงชีวิต เป็นคนดีแห่งแผ่นดิน เป็นต้นแบบของคนไทยที่รักชาติบ้านเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม จากการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก