พิษณุโลก ประชุมพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและบริเวณใกล้เคียง มีเจ้าหน้าที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดลำปาง โดยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีผู้แทนประชาชนในตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ ยื่นหนังสือเสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1.โครงการพัฒนาพื้นที่รอบเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

2.โครงการก่อสร้างแก่งเทียมทดแทนแก่งเจ็ดแควเดิมที่ถูกน้ำท่วม

3.โครงการผันน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค

4.โครงการพัฒนาพื้นที่สระมรกต บ้านห้วยสัก ทางจังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป.

มาโนช บุญยัง ภาพ/ข่าว