ผู้ว่า -นายก อบจ.พิษณุโลก แถลงข่าว”ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก”สืบสานประเพณีลอยกระทง ชมฟรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566) นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธาน แถลงข่าวจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม “ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก” และงานลอยกระทงประจำปี 2566 พร้อมทั้งมีพิธีลงนามการจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU เรื่อง การดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก” และเสวนาการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก” และทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ กิจกรรม “ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก” และสืบสานประเพณีลอยกระทงบึงราชนก ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น ส่งเสริมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น คนรู้จักบึงราชนกยิ่งขึ้น

ในงานมีการจำลองวิถีชีวิตชุมชนและของดีทั้ง 9 อำเภอ มีร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 50 ร้านค้า, “ชิมอาหารพื้นถิ่น” มีร้านค้ากว่า 20 ร้านมาให้เลือกชิม และสนุกเล่นเกมส์

กำหนดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ภาคกลางวัน มีการประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประเภทเด็กและเยาวชน ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่วนใน ภาคค่ำ มีการประกวดนางนพมาศ โดยมีตัวแทนสาวงามจาก 9 อำเภอ ประกวดชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

อีกทั้ง ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำพื้นถิ่น และชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟและโคมลอย ตลอดงาน 5 คืน มีมหรสพให้ชมฟรี อาทิ “น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์” แสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน“โจ๊ก โซคูล”, พระเอกลิเกสุดหล่อ “กุ้ง สุธิราช วงเทวัญ”, “แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก” และ“โจอี้ บอย”