สวัสดีปีใหม่ 2562

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังทุกท่านที่กรุณาติดตามและมีอุปการะคุณ  northernnewsthailand.com มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพียงพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องด้วยมีข้อจำกัดหลายประการ แต่ความมุ่งมั่น ทุ่มเทของทีมงานที่จะตอบสนองนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวให้ทันต่อเหตุการณ์ได้มากที่สุด 

ประการสำคัญต้องการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพื้นที่ข่าวภาคเหนือของเวบไซต์ข่าว “northernnews”แม่นยำ เที่ยงตรง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีความรับผิดชอบต่อการเสนอข้อเท็จจริงบนพื้นฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

อย่างไรก็ตาม นับว่าระยะเวลาค่อนข้างรวดเร็ว ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้อ่าน จึงมียอดผู้ติดตามเหนือความคาดหมายของทีมงาน และกองบรรณาธิการ  1 ปี 10 เดือน จำนวน 3,100,000 วิว แม้จะมีอุปสรรคมากมายเหลือคณานับ โดยการสกัดกั้นหลายรูปแบบ  เพื่อไม่ต้องการให้ความจริงปรากฎต่อสาธารณชน จึงทำให้สะดุดหยุดชะงักไปในบางครั้ง ราวกับว่าเหมือนกลับมาตั้งต้นนับหนึ่งใหม่

ทว่ามิได้ทำให้ขวัญและกำลังใจพวกเราท้อถอยแต่ประการใด ซึ่งผู้ร่วมอุดมการณ์มีความแน่วแน่ที่ต้องการนำเสนอสิ่งที่มีผลกระทบและปัญหาต่อสังคม อีกทั้งยืนหยัดที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้จงได้  ในการแก้ไขและต้องเรียนรู้กันต่อไป

ท้ายที่สุด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ผู้ติดตามทุกท่าน จงประสบความสุข สมหวังในสิ่งปรารถนา ด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ ตลอดปี และตลอดไป

                      ขอขอบพระคุณ

                     กองบรรณาธิการ