นายกฯ นครพิษณุโลก นำทีมลงพื้นที่พัฒนาฟื้นฟู แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมือง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00น. ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ลงพื้นที่บริเวณคูเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

   
ดร.เปรมฤดี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา บริเวณริมคูเมืองทั้ง 2 ฝั่ง และทำการขยายพื้นที่การปลูกบัวให้เต็มคูเมืองให้สวยงามมากยิ่งขึ้น โดยในวันนี้เทศบาลนครพิษณุโลกได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) มาร่วมพัฒนาในครั้งนี้
 
ทั้งนี้ เทศบาลนครพิษณุโลก จะส่งเสริมให้คูเมืองพิษณุโลก เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัด โดยจะดำเนินตกแต่งต้นไม้ประดับไฟฟ้าและหรืออื่นๆเพื่อคืนเป็นของขวัญปี 2567 ให้แก่ประชาชนตามแผนต่อไป จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในคลองคูเมืองพิษณุโลก ให้สวยงามตลอดไป
https://youtu.be/S7BMgRaBQBU?si=UAYq_XAEBBQ_eJn_