พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง “เปิดห้องแจงยิบ” ยังไม่ชัดขยะพลังงานไฟฟ้า

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลบ้านกร่าง (อบต.) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง แถลงข้อเท็จจริง กรณี
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ อบต.บ้านกร่าง ที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนก่อนหน้านี้

นายก อบต.บ้านกร่าง กล่าวด้วยว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับประเทศที่วาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไข ปัญหาขยะของตำบลบ้านกร่าง มีขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะบริหารจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ต้องมีการวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาขยะในอนาคต เพื่อ ตำบลบ้านกร่าง เพราะสถานที่ทิ้งขยะเกือบเต็มพื้นที่

“สำหรับโครงการดังกล่าว จะมีหรือไม่มีจะเกิดขึ้น หรือไม่ ยังไม่มีความแน่นอน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ทุกขั้นตอนต้องมีการประชาคมประชาชนชาวตำบลบ้านกร่างอีกครั้งหนึ่ง อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาความเป็นไปได้ และยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองภายในท้องถิ่น ที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคต ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี” นายก อบต.บ้านกร่าง กล่าว


ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย กล่าวอีกว่า เพื่อประชาชนตำบลบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จึงได้มีการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน วิธีแก้ไขปัญหาขยะหลายวิธี และวิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้มีบริหารจัดการขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ให้เกิดขึ้น โดยมีการวางแผนระยะยาวในอนาคต ในการบริหารจัดการขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างได้ศึกษาดูงานมาแล้ว อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะได้ทั้งจังหวัดพิษณุโลก และใช้ขยะเพียง 400 – 500 ตัน/วัน ด้านการปัญหาการจราจรได้เตรียมแก้ไขเส้นทางเดินรถ รวมทั้งรถยนต์ในการขนส่ง” นายก อบต.บ้านกร่าง กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสข่าวว่ามีการเข้าไปกว้านซื้อที่ดินดักไว้แล้วล่วงหน้า ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง ขณะนี้ยังไม่มีการมัดจำ หรือซื้อที่ดินแต่อย่างใด


รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเอกชนจะเข้ามาลงทุน 1,400 ล้านบาท โดยโรงงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาด 9.9. เมกะวัตต์ หรืออาจน้อยกว่า 6-8 เมกะวัตต์ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนที่จะใช้ปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนที่แท้จริง แม้ว่าก่อนหน้านี้เพียงเป็นการคาดเดาและวิพากษ์วิจารณ์กันว่า วันละ 3,000 ตัน/วัน เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะปัญหาการจราจร