ประกาศสำนักพระราชวัง
“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ศพ “ป๋าเปรม”2 มิ.ย.นี้

ทรงโปรดเกล้าฯให้บำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน และเก็บไว้ 100 วัน

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม. เมื่อเวลา 09.09 น. ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ที่รพ.พระมงกุฎเกล้า วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุ 99 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความโทมนัสยิ่ง

ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทาน โกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมเวลากลางคืน กำหนด 7 คืน

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรฯ 27 พ.ค.2562 เวลา18.00 น.

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ในวาระครบ 7 วัน

ทรงให้ไว้ทุกข์ ในราชสำนัก 21 วัน