อุตรดิตถ์ อัญเชิญรูปหล่อพระยาพิชัยดาบหักองค์เล็ก ประดิษฐานดั่งเดิมหลังซ่อมแซมสมบูรณ์

วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 9.09 น. ณ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญท่านพ่อพระพิชัยดาบหักองค์เล็ก กลับไปประดิษฐานดั่งเดิม ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หลังจากนำไปซ่อมแซมจากกรณีชำรุดแขนหัก และเกิดรอยร้าวรอยแตก จากสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในสังกัด ได้ประสานและยกไปซ่อมแซมที่โรงหล่อพรวิษณุ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเนื้อโลหะองค์ท่านเป็นเนื้อเหล็กน้ำพี้ จึงต้องใช้ช่างโรงหล่อเหล็กน้ำพี้ที่มีทักษะและประสบการณ์

ซึ่งมีคุณลัชชิดา คลองผักแว่น เป็นเจ้าของโรงหล่อและซ่อมแซมให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถือเป็นการทำบุญร่วมกันกับท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ปูชนียบุคคลที่ผู้คนทั่วประเทศเคารพนับถือ โดยหลังซ่อมแซมแล้วองค์ท่านมีความแข็งแรง สวยงาม และสมเกียรติดั่งเดิม ซึ่งประดิษฐาน ณ จุดเดิม ประชาชนผู้เคารพนับถือและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปกราบสักการะ แขวนพวงมาลัย และปิดทองได้ตามปกติแล้ว


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน