พิษณุโลก สถาบันพลังจิตตานุภาพ 113 แสดงความยินดี รองแม่ทัพภาคที่ 3


วันที่ 24 ต.ค.66 เวลา 14.00 น.นายธงชัย ทุ่งโพธิ์แดง อดีตนายอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา113 วัดศรีวิสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง จำนวน 10 คน เข้าพบพลตรี วิทยา แก้วพรม รองแม่ทัพ กองทัพภาคที่3 ประธานรุ่นครูสมาธิ รุ่น 42 สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 113 วัดศรีวิสุทธาราม

เพื่อแสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่งรองแม่ทัพกองทัพภาคที่3 และปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆดังนี้
1.การจัดทำโครงการชินสาสมาธิให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบ แม่บ้าน และพลทหาร ในหน่วยทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

2.โครงการชินสาสมาธิในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดในศูนย์บำบัดยาเสพติด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

3.การทำโครงการยุทธสาสมาธิในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่39จังหวัดพิษณุโลก

โดยรองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ให้คำปรึกษา พร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนทุกโครงการตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 113 เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง ทุกท่านที่เสียสละเวลาไปร่วมงานในวันนี้