พิษณุโลก ชาวบ้านกร่าง”ระงม”ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ถมดินสูง เกิดน้ำท่วมขัง ถนน-บ้านเรือน หวั่นกระทบสร้างโรงพัก


วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ของชาวตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จัดสร้างอาคารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกร่าง ด้านหลังสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ในพื้นที่จำนวน 5 ไร่

ทั้งนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก ถมดินสูงจากพื้นดินเดิมประมาณ 3 เมตร ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ นับว่าสูงกว่าถนนและอาคารบ้านเรือน ตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ทำให้เวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง ประกอบกับไม่มีการฝังท่อระบายน้ำแต่อย่างใด เพียงวางท่อหลอกไว้เพียงท่อนเดียวทางด้านทิศตะวันตก

สำหรับพื้นที่ดังกล่าว เดิมอยู่ในความรับผิดชอบ ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก ขอใช้พื้นที่จำนวน 25 ไร่ และสำนักงานเกษตรอำเภอฯ ได้แบ่งพื้นที่ให้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 จำนวน 5 ไร่ นอกจากนั้นยังยกให้เป็นสถานที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก อีกจำนวน 5 ไร่

สำหรับพื้นที่บ้านกร่างไม่ใช่พื้นที่น้ำท่วม เนื่องจากมีคลองยมราชไหลผ่าน กว้างลึกยาวเกือบ 10 กิโลเมตร เชื่อมกับคลองบางแก้ว ตำบลท่านางาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และไหลลงสู่แม่น้ำยม บ้านกร่างเป็นชุมชนเก่าแก่ มีคลองโบราณแห่งนี้หล่อเลี้ยงและอดีตคาดว่าการเดินทางโดยใช้เรือ เพราะมีซากวัดปรักหักพังไม่ตำกว่า 30 วัด และไม่เคยเกิดอุทกภัย หรือมีน้ำท่วม ประการสำคัญการที่ศูนย์สนับสนุนยริการสุขภาพที่ 2 ถมดินสูง เพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงาน นอกจากสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนแล้ว ภายหลังอาจจะสร้างความอึดอัดให้กับหน่วยงานต่างๆที่ขอใช้สถานที่ไว้อย่างแน่นอน