นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พิษณุโลก ตรวจน้ำท่วม 14 ต.ค.นี้ วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม จ.พิษณุโลก กำหนดการไหว้พระพุทธชินราช-ตรวจโรงผลิตน้ำประปา- อ.บางระกำ พรหมพิราม เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก หลังรับมวลน้ำจากสถานการณ์วิกฤติฝนตกหนักทางภาคเหนือ และจังหวัดสุโขทัย ไหลเข้าสู่พื้นที่จ.พิษณุโลก ท่วมแม่น้ำยมสายเก่า-ทุ่งบางระกำโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเหนือ ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ และ อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะเดินทางตรวจราชการ เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยเมื่อเดินทางถึง จ.พิษณุโลก นายกรัฐมนตรีจะไปสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปา เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อพูดคุยปัญหาน้ำประปา แล้วจะเดินทางต่อไปยังบึงตะเครง อ.บางระกำ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ พูดคุยประเด็นปัญหา ข้อจำกัด และวิธีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เวลา 14.45 น. นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เกี่ยวกับปัญหาการระบายน้ำ และการวางแผนเพิ่มสถานีสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร รายงานข่าวแจ้งว่า โดยจังหวัดพิษณุโลกเตรียมนำข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.ขยายเส้นทางการบิน เพื่อเชื่อมเส้นทางการเดินทางจากภาคอื่นๆ เพื่อดึงนักเดินทางให้เข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก 2.เมือง wellness ด้านสมุนไพร 3.ผลผลิตทางการเกษตร 4.การบริหารจัดการน้ำ 5.การจัดการขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม 6.เมืองท่องเที่ยว

ต.ค. 13, 2023

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พิษณุโลก ตรวจน้ำท่วม 14 ต.ค.นี้

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม จ.พิษณุโลก กำหนดการไหว้พระพุทธชินราช-ตรวจโรงผลิตน้ำประปา- อ.บางระกำ พรหมพิราม เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก หลังรับมวลน้ำจากสถานการณ์วิกฤติฝนตกหนักทางภาคเหนือ และจังหวัดสุโขทัย ไหลเข้าสู่พื้นที่จ.พิษณุโลก ท่วมแม่น้ำยมสายเก่า-ทุ่งบางระกำโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเหนือ ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ และ อ.เมืองพิษณุโลก

โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะเดินทางตรวจราชการ

เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยเมื่อเดินทางถึง จ.พิษณุโลก นายกรัฐมนตรีจะไปสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปา เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อพูดคุยปัญหาน้ำประปา แล้วจะเดินทางต่อไปยังบึงตะเครง อ.บางระกำ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ พูดคุยประเด็นปัญหา ข้อจำกัด และวิธีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

เวลา 14.45 น. นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เกี่ยวกับปัญหาการระบายน้ำ และการวางแผนเพิ่มสถานีสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

รายงานข่าวแจ้งว่า โดยจังหวัดพิษณุโลกเตรียมนำข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.ขยายเส้นทางการบิน เพื่อเชื่อมเส้นทางการเดินทางจากภาคอื่นๆ เพื่อดึงนักเดินทางให้เข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก 2.เมือง wellness ด้านสมุนไพร 3.ผลผลิตทางการเกษตร 4.การบริหารจัดการน้ำ 5.การจัดการขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม 6.เมืองท่องเที่ยว