พะเยา “กลุ่มคนบ้ากล้าทำบุญ”บริจาคโรงเย็นพร้อมสะเดาะเคราะห์แบบล้านนา

 

กลุ่มคนบ้ากล้าทำบุญ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญบริจาคโรงศพเย็นให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมร่มพิธีสะเดาะเคราะห์บังสุกุลเป็น แบบล้านนาเพื่อเป็นสิริมงคล โดยนำโรงศพเย็น 3 โรงบริจาคให้กับวัดบุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมทำบุญการบริจาคโรงศพเย็นให้กับวัดบุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ต่างทำการตัดเล็บและผม เพื่อนำใส่ในสะตวงสะเดาะเคราะห์ และทำพิธีบังสุกุลเป็น แบบล้านนา ที่กลุ่มคนบ้ากล้าทำบุญในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้นในการทำบุญบริจาคโรงศพเย็น ให้กับทางวัดจำนวน 3 โรง เพื่อใช้ในกิจกรรมพิธี

โดยนายอดุลย์ ฟั้นบุญตัน ตัวแทนกลุ่มคนบ้ากล้าทำบุญ ระบุว่า กลุ่มของตนเองได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2558 ซึ่งในทุกๆปีจะร่วมบริจาคเงินกันในกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อนำไปซื้อโรงศพเย็นไปถวายตามวัดต่างๆที่ขาดแคลน และหลังจากนั้นพบว่ามีหลายท่านให้ความสนใจที่จะร่วมทำบุญในลักษณะนี้ ได้มีการนำเงินมาช่วยบริจาคจนทางกลุ่มสามารถนำไปใช้ในการทำบุญโดยการก่อสร้างศาสนสถานหลายแห่งทั้งเมร องค์พระ ซึ่งในการเข้าทำบุญทุกครั้งจะมีผ็ร่วมบริจาคและเดินทางมาทำบุญสะเดาะเคราะห์กัน ซึ่งทางพระสงฆ์ก็จะทำการสะเดาะเคราะห์แบบล้านนาให้ รวมทั้งการทำพิธีบังสุกุลเป็น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมทำบุญ

สัมภาษณ์…นายอดุลย์ ฟั้นบุญตัน ตัวแทนกลุ่มคนบ้ากล้าทำบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา