พิษณุโลก แรงงานในอิสราเอล 135 คน ไม่มีเจ็บ-ตาย

นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรณีเดิดสถานการณ์สู้รบในประเทศอิสราเอล ซึ่งมีคนงานของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งสิ้น 135 คน เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล โชคดียังไม่มีข่าวและการรายงานบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่าสำหรับแรงงานของจังหวัดพิษณุโลกผู้ที่ไปทำงานในอิสราเอลเกือบทั้งหมดส่งผ่านกรมจัดหางาน 110 คน คือ ดังนี้
1.อำเภอชาติตระการ จำนวน 45 คน
2.อำเภอบางระกำ จำนวน 41 คน
3.อำเภอนครไทย จำนวน 15 คน 4.อำเภอวังทอง จำนวน 12 คน
5.อำเภอเมือง จำนวน 9 คน
6.อำเภอพรหมพิราม จำนวน 5 คน
7.อำเภอเนินมะปราง จำนวน 3 คน 8.อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 3 คน
9.อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น 135 คน เป็นชาย 132 คน และหญิง 3 คน ส่วนใหญ่จะทำงานด้านการเกษตร

นางสาววิริยาภรณ์ กล่าวด้วยว่า จำนวนแรงงานไทยทำงานในอิสราเอล ผ่านระบบรวม 25,887 คน สำหรับ สิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากภาวะสงคราม ได้รับเงินสงเคราะห์ 15,000 บาท พิการ 15,000 บาท ทุพพลภาพ 30,000 บาท กรณีเสียชีวิต 40,000 บาท

“ส่วนสิทธิประโยชน์จาก(National Insurance Institute) สถาบันประกันภัยแห่งชาติ มีเงินสงเคราะห์ หากบาดเจ็บ 10-19 % จะได้รับเงินก้อนเดียวไม่เกิน 1,400,000 บาท บาดเจ็บเกิน 20 % จะได้รับเงินแล้วรายเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต โดยคำนวณตามเปอร์เซ็นต์สูญเสีย ซึ่งกรณีเสียชีวิต ภรรยาและบุตรของผู้เสียชีวิตทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือทุกเดือนภรรยาประมาณ 34,560 บาท จนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่ หรือลูกมีอายุครบ 18 ปี โดยบุตรจะได้รับเงินเดือนละ 5,760-11,520 บาท”นางสาววิริยาภรณ์ กล่าว