“มนต์ชัย” ส่งกองช่าง อบจ.พิษณุโลก พร้อมเครื่องจักรกล ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำท่วม ตำบลวังพิกุล

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการซ่อมแซมพนังดินกั้นน้ำที่ถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำวังทองกัดเซาะจนพังทลายในพื้นที่หมู่ 2 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ความกว้างประมาณ 10 เมตร ก่อนกระแสน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชน

ตามคำร้องขอจากนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัย โดยทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านกว่า 50 คน ได้มาช่วยกันบรรจุทรายใส่ถุงบิ๊กแบ็คและใช้รถแบ็คโฮยกไปสร้างแนวป้องกันน้ำพร้อมทั้งได้ตอกเสาเข็มเพื่อซ่อมแซมพนังดินให้แข็งแรงสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ

ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ยังได้ขอรับการสนับสนุนกระสอบบรรจุทรายจากศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4,000 ใบ เพื่อนำไปทำเป็นแนวกั้นน้ำป้องกันพนังดินที่กำลังถูกกัดเซาะในพื้นที่หมู่ 8 บ้านวังสำโรง และแนวกั้นน้ำในพื้นที่หมู่ 4 บ้านคลองเป็ด และหมู่ที่ 12 บ้านตระกูลสามนาง

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2566 ยังได้สนับสนุนกระสอบบรรจุทรายเพื่อใช้เป็นแนวกั้นน้ำป้องกันปัญหาอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 บ้านน้ำโค้งเหนือ ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จำนวน 1,000 ใบ และพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท่าดินแดง ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 2,000 ใบ ตามคำร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

โดยทางผู้นำฯ และชาวบ้านได้มาร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปสร้างแนวป้องกันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสน้ำจากแม่น้ำวังทองไหลเอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเอง รวมถึงนาข้าวและไร่ข้าวโพดหวานที่กำลังจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้รับความเสียหาย ขณะที่เกษตรกรบางรายต้องจ้างรถแบ็คโฮมาขุดคันดินเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของตนเองได้รับความเสียด้วย