อบจ.อุตรดิตถ์ ปันน้ำใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายชลิต ธนวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจดูสถานการณ์เหตุอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวัน ทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมนำรถน้ำเข้าทำความสะอาดพื้นที่ และนำเครื่องจักรเข้าเคลียเส้นทางคมนาคม ที่เกิดดินโคลนเกาะติดจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก และสำรวจความเสียหายของเส้นทางคมนาคมเพื่อบูรณะ ฟื้นฟู ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน