พิษณุโลก “จุติ “ควง “พงษ์มนู” มอบบ้านผู้ยากไร้ข่วยเหลือคนยากจน-พิการ อ.วังทอง

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09..30 นนายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และนายพงษ์มนู ทองหนัก ส.ส. พิษณุโลก เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนายสมพษ์ หอมสนิท นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางกัญญาภัค หอมสนิท กิ่งกาชาดอำเภอวังทอง ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมพิธีมอบ้านพักนายบัญดิษ เมืองยม ในครั้งนี้

โดยมีนานเสน่ห์ หลงแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง กล่าวรายงาน ความเป็นมาของนายบัญดิษ ตลอดจนงบประมาณเหล่ากาชาดจังหวัด ในการก่อสร้างทั้งนี้ อำเภอวังทอง ร่วมกับกึ่งกาชาดอำเภอวังทอง มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ให้อีกด้วย

ต่อมาเวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ และนายพงษ์มนู ทองหนัก เดินทางไปมอบบ้านพักให้กับนางทับ แสนประสิทธิ์ บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 70 บ้านแหลมม่วง ตำบลตินทอง อำเภอวังทอง โดยมีนายสมพงษ์ หอมสนิท นานอำเภอวังทอง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสังทอง ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธี

พร้อมกันนี้ หน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธา มอบสิ่งของปัจจัย ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือทนางทับ แสนประสิทธิ์