อัฏฐมีบูชาวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

พิธีอัฏฐมีบูชาวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นหลังวันวิสาขบูชา 8 วัน หรือวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 61 

นับว่าเป็นค่ำคืนที่น้อมจิตรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ บรรดาข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนพร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พุทธศาสนิกชนร่วมกันพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง

เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม 8 ค่ำแห่งเดือนวิสาขะ (เดือน6) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

เมื่อถึงวันนี้แล้วพุทธศาสนิกชนผู้มีความเคารพในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชาปูชนียสถานนั้นๆ วันนี้จึงเรียกว่าวันอัฏฐมีบูชา

 

โดยร่วมกันวางดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง การอัญเชิญพระบรมศพจำลองจากศาลาการเปรียญลงสู่พระเมรุมาศจำลองที่ตกแต่งอย่างวิจิตร คณะศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างจากไม้ไผ่ความยาว 9 ศอกและมีการแสดงแสง สี เสียง แสดงพุทธประวัติมีผู้ร่วมแสดงหลายร้อยชีวิตสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 จะมีการสวดพระอภิธรรมจนถึงค่ำคืนวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมตามขนบธรรมประเพณี

ประวัติความเป็นมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว 8 วันมัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระมกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา

วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธ ต้องมีความสังเวชและวิปโยคโศกสลดใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งนิยมเรียกกันว่าวันอัฏฐมีนั้นเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง

กร บ้านกร่าง  /รายงาน