ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ติดตามระดับน้ำแม่น้ำยมสายเก่า อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ชั้น 2 จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน ประชุมสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมสายเก่า ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำแม่น้ำยมสายเก่า โดยมีนายณรงค์ไชย บุตตวงค์ นายอำเภอพรหมพิราม ปภ.จังหวัดพิษณุโลก เกษตรจังหวัดพิษณุโลก , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

พร้อมทั้งหน่วยงานกรมชลประทาน อาทิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาพลายชุมพล โครงการส่งน้ำบำรุงรักษานเรศวร ร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมลงพื้นที่ ในครั้งนี้