มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มอบสิ่งของช่วยเหลือเด็ก “กองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็ก”

วันที่ 29 กันยายน 2566 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย นำโดยนายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงแก่น นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศบาลตำบลท่าข้าม ทีมคณะแพทย์จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม กลุ่ม อสม. ร่วมติดตามให้คำแนะนำ และนางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค ลงพื้นที่อำเภอเวียงแก่น เพื่อมอบสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง อาหารเสริม โปรตีนจากถั่วเหลือง ชุดสื่อพัฒนาการเด็ก อุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ช่างสำหรับครอบครัวเพื่อประกอบอาชีพรับจ้างหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว เด็กกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเจ็บป่วย จำนวน 2 ราย คือ เด็กชายณภัทร แซ่ย่าง อาการภาวะโรคเลือดจางและป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 2. เด็กหญิงปัญญดา แซ่ท่อ ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โดยในเบื้องต้นทางผู้ประสานงานภาค ได้นำเรียนท่านนายอำเภอในการช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ยังชีพเบื้องต้นและแผนการช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล ค่าพาหนะในการเดินทางพบแพทย์ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอย่างต่อเนื่อง นำเรียนปรึกษาต่อในการช่วยเหลือในระยะยาวให้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเวียงแก่นต่อไป ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเด็กให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น