เชียงใหม่ เลือกซ่อม ส.ส.เขต 8 โดนใบส้ม

801

เชียงใหม่ เลือกซ่อม ..เขต 8 โดยใบส้ม

วันที่ 25 พฤษภาคม2562 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 กรณีผู้ชนะเลือกตั้ง ส.ส.ในเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กกต.มีมติให้ “ใบส้ม” โดยในวันนี้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้เดินมารับหีบบัตรบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ที่อาคารนพรัตน์โรงเรียนเทศบาล1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งในเขตพื้นที่อำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดจุดอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการส่วนช่วงที่มีการรับหีบบัตรและการนำหีบบัตรออกจากจุดรับไปที่รถของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยช่วยเหลือและดูแล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยปลอดภัยในการขนหีบบัตร

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง163,402 คน แต่ละอำเภอได้กำหนดช่วงเวลาสถานที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งไปรับตามจุดที่แจ้งไว้

เขตเลือกตั้งที่ 8 การเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2562 ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่26 พฤษภาคม 2562 นี้ คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติให้คัดค้าน นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย ที่ได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีพฤติการณ์ให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง และมีมติ คือ สั่งระงับสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพล ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี และให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร

สำหรับกรณี “ใบส้ม”ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้า กกต.พบว่า ผู้ชนะในเขตนั้นทุจริต รู้เห็นให้มีการทุจริต หรือรู้แต่ไม่ยับยั้ง ให้ระงับสิทธิผู้ชนะชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี ยกเลิกผลการเลือกตั้งและจัดเลือกตั้งใหม่