อุตรดิตถ์ “อรรถพล”อธิบดีกรมอุทยานฯ ติดตามการลักลอบตัดไม้มีค่า ในป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์

วันทั่ 24 กันยายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า, นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 และคณะ เดินทางลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม กลุ่มป่าภูเมี่ยงและภูทอง ซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ โดยมีนายมรกต อินทรภู่ ผอ.ทสจ. อุตรดิตถ์, นายสุรกานต์ เรืองอักษร ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า, นายทศพร ปภากุล ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ, นายเสกสันต์ ลอมแปลง ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร, นายสว่าง สิทธิชยาพรกุล ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ, นายไพรัชย์ วงศ์หน่อ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาดและ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและดื่มน้ำสาบานร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและมอบเสบียงอาหารเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มในการป้องกันรักษาป่า และปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกไว้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

นายอรรถพล อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า และได้ชม สบอ.11 ที่ปรับกลยุทธ์วิธีการปฏิบัติงานบูรณาการปกครอง ทหาร ตำรวจ เชิงรุก อย่างเข้มข้นในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กรณีสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตั้งด่านสกัดถาวรและด่านชั่วคราว แจ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันป่าไม้ หากพบเห็นการลักลอบตัดไม้เถื่อนไว้ในพื้นที่ชุมชนต้องแจ้งเบาะแสให้ทราบ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. รวมถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ำปาดและพื้นที่ป่าใกล้เคียง อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า และอ.บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์