คุก 3 ปี 4 เดือน อดีตนายกเทศฯ วังกรด พิจิตร เรียกรับเงินส่วนแบ่งจ่ายโบนัส จนท.

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา นายพิเชษฐ จินตนาการวิไล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังกรด อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร กับพวก คือ นายอำนาจ ทิมเทศ  นางสาวพัชราภรณ์ อินดี เรียกรับเงินส่วนแบ่งเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดเทศบาลตำบลวังกรด ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และ 157 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีคำพิพากษาดังนี้

1. นายพิเชษฐ จินตนาการวิไล จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ปอ. มาตรา 149 (เดิม) จำคุก 3 ปี 4 เดือน
2. นายอำนาจ ทิมเทศ จำเลยที่ 2 นางสาวพัชราภรณ์ อินดี จำเลยที่ 3 จำคุก 2 ปี 2  เดือน 20 วัน
อย่างไรก็ดี คดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลยทั้งหมด มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้ได้อีก
เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรณีที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษา

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

มาตรา 157 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

CR: www.isranews.org