จิตอาสาพระราชทาน ร่วม กต. ตร.สภ. บ้านดู่ ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้


วันที่ 22 กันยายน2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.คร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ได้รับการประสานงานจากเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จึงได้มอบหมายงานให้ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานนำกำลังพล จำนวน 20 นาย ร่วมกับผู้นำ กต.ตร. สภ บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นาย เสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล นายสุชาติ สมประสงค์กำนัน ต.นางแล นายไพโรจน์ ทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17 ประชาชนจิตอาสา ซ่อมแซมบ้าน
จิตอาสาพัฒนา ที่บ้านเลขที่ 3 ม.17ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

ซึ่งเป็นบ้านของนายมานะ ว่าวสูงเนิน อายุ 66 ปี นางกาญจณี ว่าวสูงเนิน อายุ 57 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน มีเพียงรายเพียงเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือนและเบี้ยผู้พิการ 800 บาทต่อเดือนไม่มีรายได้อย่างอื่นต้องอยู่ตามอัตภาพ

โดยนาย มานะ มีสภาพร่างไม่ค่อยแข็งแรง เคยเป็นโรคอัมพาตเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อปี พศ.2559และได้รับการรักษาจนสภาพร่างกายฟื้นมาประมาณ80%แล้ว ส่วนด้านนางกาญจณี เป็นโรคกระดูกทับเส้นมีอาการปวดหัวเข่าและบั้นเอวอยู่ตลอดต้องกินยาเป็นประจำ ทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานหรือรับจ้างได้ ไม่มีรายได้

ที่ผ่านมานายเทียนทอง เรือนคำ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.นางแล ได้ทำการประชาคมหมู่บ้าน มีมติลงความเห็นชอบ ฃให้บ้านหลังกล่าวให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทางจิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกัน ซ่อมแซมบ้านให้ โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เทศบาลตำบลนางแลได้สนับสนุนเป็นกระเบื้อง 200 แผ่น ไม้โครงสร้าง 54 เล่ม ในการก่อสร้างทำการการรื้อถอนหลังคาสังกะสีเก่าออก เปลี่ยนเป็นกระเบื้อง ปรับโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ให้ได้ระดับเดียวกันกับห้องน้ำ ทำการมุงหลังคาใหม่ให้สมบูรณ์ พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งสิ่งอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต