พะเยา “น้อยหน่า” ขายริมทาง คนแวะสั่ง-ซื้อไม่ขาดสาย สร้างรายได้ชุมชน

วันที่ 22 ก.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงนี้ถนนสายพะเยา-ป่าแดด พื้นที่ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ยายบุญนาค นามวงค์ แม่ค้าน้อยหน่าบ้านเจนพร้อมด้วยชาวบ้านต่างพากันนำผลผลิตน้อยหน่าที่ปลูกไว้ในสวนหลังบ้านกันแทบทุกครัวเรือนนำมาจัดเรียงไว้บนโต๊ะเพื่อวางขายพร้อมมีร่ม-ผ้าปูพื้นตั้งวางขาย ตลอดสองฟากฝั่งถนน จนผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาตัองแวะเวียนจอดรถชื้อตลอดทาง สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนต่อปีละหลายล้านบาท

ยายบุญนาค นามวงค์ อายุ 69 ปี เล่าว่า ตนเองปลูกน้อยหน่ามากกว่า 20 ต้น มากว่า 10 ปี สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเนื่องด้วยผลผลิตน้อยหน่าในพื้นที่เป็นที่รู้จักของตลาดและมีผู้เดินทางมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตนเองตั้งขายอยู่บริเวณหน้าวัดศรีดอนชัย ต.ดงเจน ทุกปีและจะนำน้อยหน่าจากสวนและน้อยหน่าที่ปลูกไว้มีทั้งพันธุ์เนื้อ พันธุ์หนัง พันธ์ุก่ำ และเป็นน้อยหน่าอินทรีย์เพราะใช้มูลวัวเป็นปุ๋ย ซึ่งจะได้น้อยหน่าที่มีรสชาติหวานหอม มีทั้งแม่ค้า คนผ่านทางทั่วไปมาสั่งซื้อต่อเนื่องทุกปีสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปีละหลายหมื่นบาท

สัมภาษณ์ ยายบุญนาค นามวงค์ แม่ค้าน้อยหน่าบ้านเจน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา