พะเยา ลูกพญาควายเผือกแสนรู้

วันที่ 21 กย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดความฮือฮาที่ป๋างควายหรือฟาร์มควายของนายชโลทร กองแก้ว อายุ58ปี เจ้าของควายเผือก บ้านสันดอนงาม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ที่ได้เลี้ยงควายเผือกเพศผู้อายุ กว่า 2 ปี ไว้ในคอก และเป็นควายเผือกตัวเดียวที่เกิดจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ พื้นเมืองที่เป็นควายสีดำทั้งพ่อแม่แต่ลูกเกิดมาเป็นควายขาวหรือควายเผือก นับว่าแปลก เพราะควายเผือกตัวนี้มีเขาสวยลักษณะรูปร่างสมส่วนขนนุ่มผิวเผือก และมีขวัญติดหนอก ขดเป็นวงกลมอย่างสวยงาม จะไม่ค่อยจะพบเห็นกันมากนัก และหายาก

นายชโลทร กองแก้ว อายุ 58 ปี เจ้าของควายเผือก กล่าวว่าเจ้าเผือก หรือควายเผือกตัวนี้เกิดจาก ควายพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไทยผสมพม่า ที่มีตัวสีดำ ทั้งพ่อทั้งแม่ แต่เมื่อตกลูกออกมา ลูกเกิดมาเป็นตัวสีขาวหรือตัวเผือก ปัจจุบันอายุ2ปีกว่าเพศผู้ และตั้งชื่อว่าเผือก เป็นลูกควายที่เชื่องฉลาดแสนรู้เมื่อเรียกชื่อก็จะแสดงอาการตอบรับ รู้ มีคนมาขอซื้อแต่ไม่ขายจะเลี้ยงไว้เอง ไว้เป็นพ่อพันธุ์ควายเผือกต่อไป

สัมภาษณ์ นายชโลทร กองแก้ว อายุ58ปี เจ้าของควายเผือก

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา