กฟผ.มอบงบจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รร.ชุมชนดิฏฐอำรุง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 กันยายน 2566 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน โดย นางสุภาวิณี นาควิเชตร วิทยากรระดับ 9 หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับนายสุริน​ทร์​ สุริยะ​วรรณ​ หัวหน้า​แผนก​ประชาสัมพันธ์​และชุมชน​สัมพันธ์​ระบบ​ส่ง​ภาคเหนือ​ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและจัดกิจกรรม มหกรรมกีฬาประจำปี 2566 ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายตามความสนใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน เกิดความสนุกสนาน รวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กีฬาเป็นศูนย์กลาง จำนวน 50,000 บาท โดยมีนายศราวุฒิ สุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก 2