“12 สิงหาพาแม่มาวิ่งสโมสรโรตารีพิษณุโลกชวนร่วมทำบุญวิ่งการกุศล

เมื่อวันที่24 พฤษภาคม2562 เวลา15.00 .ที่สนามพิษณุโลกยูไนเต็ดอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกดร.สมเกียรติ  บุญรอดนายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก  เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลTogether Run Phitsanulok 2019 : “12 สิงหาพาแม่มาวิ่ง“.ในวันจันทร์ที่12 ลิงหาคม2562 สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองพิษณุโลก 

 

สโมสรโรตารีพิษณุโลกภาค3360 โรตารีสากลร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดขึ้นเพื่อนำรายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ของแม่และเด็กให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพิษณุโลกและช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียนในชนบท

 

อีกทั้งเพื่อต้องการให้บุคคลทั่วไปมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และเสริมสร้างความรักความสามัคคีนอกจากทำให้สุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ประเภทกิจกรรมแบ่งเป็น5 ประเภท  ดังนี้1) Fun Run 5 Km. ค่าสมัคร400 บาท(เสื้อ+เหรียญ) ไม่มีการแข่งขัน  2)  Mini Marathon 10 Km. ค่าสมัคร500 บาท(เสื้อ+ เหรียญ)  ลำดับที่1 – 3 ถ้วยรางวัล3) Half Marathon 21 Km  ค่าสมัคร700 บาท  (เสื้อ+ เหรียญ) ลำดับที่1-3 ถ้วยรางวัล.  ถ้วยผู้พิชิต4)  VIP (สามารถเลือกระยะการวิ่งได้ตามอัธยาศัย)  เสื้อคอปก+ เหรียญค่าสมัคร2,000 บาทและ5) นักเรียนนักศึกษา(เฉพาะFun Run) 5 Km. ค่าสมัคร150 บาท

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่  www.thaisporthub.com   ทำตามขั้นตอนและชำระเงินตามช่องทางที่แจ้งไว้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคม2562 ถึงวันที่30 มิถุนายน2562  หากจำนวนผู้สมัครเต็ม4,000 คนระบบจะทำการปิดอัตโนมัติทันที่  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.สมเกียรติบุญรอด  08 6213 2442.