พิษณุโลก รพศ.4 ส่งปฏิบัติชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอเนินมะปราง

วันที่ 18 ก.ย.66 14.00 น.กรมพิเศษที่ 4 (รพศ.4 พัน.1) ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกำลังพล ชป.รพศ.4126 จำนวน 4 นายร่วมกับ พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ รองเจ้าคณะอำเภอเนินมะปรางจ.พิษณุโลก ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์อำเภอเนิน มะปราง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง และ ผู้นำหมู่บ้านเข้าดำเนินการพบปะผู้ป่วยติดเตียงในตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง

เพื่อมอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยือนให้กำลังแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปชช.และส่วนราชการในพื้นที่กล่าวขอบคุณ จนท.ชป.รพศ.ฯ เป็นอย่างมากที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ต่อมาเวลา 14ง6.00 น.กรมพิเศษที่ 4 (รพศ.4 พัน.1) ได้จัดกำลังพลชุดปฏิการ รพศ.4126 จำนวน 4 นาย พบปะ นายปราโมท์ นุกูล เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยข่าวภาพ พื้นที่อำเภอเนินมะปรางฯ ประสานเรื่องสถาณการณ์น้ำในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ และจุดเสี่ยง ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง

เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่และเตรียมการในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ผลการปฏิบัติจากการสำรวจ ระดับน้ำในพื้นที่ อ.เนินมะปราง ปัจจุบันในเขตที่พักอาศัยของประชาชนน้ำได้ลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติเเล้ว แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรของประชาชน และลดระดับอย่างต่อเนื่องใกล้เข้าสู่สภาวะปกติ หากต้องการความช่วยเหลือจะแจ้งให้ ชป.รพศ.ฯทราบต่อไป