กรมการปกครอง บุกจับผับดังเมืองพะเยา เปิดเกินเวลา พบเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 143 ราย

เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 16-17 ก.ย.66 เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ร่วมกับฝ่ายปกครอง จ.พะเยา เปิดปฏิบัติการพญางำเมือง โดยเมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 17 ก.ย.66 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง โดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กว่า 40 นาย นำกำลังเข้าจับกุมสถานบริการขนาดใหญ่ในพื้นที่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา “ฮอลลีวูด ผับ”

หลังได้รับแจ้งว่าเปิดให้บริการเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนดและ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและปล่อยปละละเลยให้เด็กเข้าใช้บริการจำนวนมาก จากการตรวจพบนักเที่ยวกำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานอยู่ภายสถานบริการดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้หยุดประกอบการและตรวจสอบพบมีเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 143 ราย โดยมีอายุต่ำสุดเพียง 17 ปี ในเวลาเดียวกันชุดช่วยเหลือสนับสนุน ได้เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายภายในห้องพักโรงแรมภูทองเพลส อ.เมืองพะเยา

พบมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถูกร้านคาราโอเกะนำมาแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ เพื่อรับส่วนแบ่งเงินจากการค้าประเวณี อ้างเป็นค่าเวลาของร้าน คิดเป็นรายชั่วโมง โดยสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้ 2 คน โดยเด็กมีอายุต่ำสุดเพียง 14 ปี เจ้าพนักงานชุดช่วยเหลือได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าของร้านคาราโอเกะที่นำเด็กมาค้าดังกล่าวและสืบสวนว่าเป็นการค้ามนุษย์ด้วยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีหรือไม่ต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากได้มีมูลนิธิอิมมานูเอล ตรวจพบว่ามีการนำเด็กหญิงจากร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง ในตัวเมืองพะเยา มาขายบริการเพศให้แก่ลูกค้าโดยผู้ซื้อบริการจะเสียค่าเวลาให้แก่ร้านเป็นส่วนแบ่งที่เด็กออกไปให้บริการ จึงแจ้งร้องเรียนต่อฝ่ายปกครองให้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ และระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปลอมเป็นนักเที่ยวทำทีเข้าไปติดต่อเด็กหญิงที่ออกมาพบ ได้ชักชวนให้ไปเที่ยวผับในตัวเมืองพะเยา เพราะเปิดดึกและให้เด็กอายุไม่ถึง 20 ปีเข้าใช้บริการได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังตรวจสอบทั้ง 2 สถานบริการดังกล่าว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการว่า ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายบัญญัติ ความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร จำหน่ายสุราแก่เด็ก และยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4 (1)-(4) ทั้งนี้ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชุดจับกุม จะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการดังกล่าว และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี ต่อไป

ทางด้าน นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการสถานบันเทิง ควรประกอบธุรกิจด้วยความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการใดที่ห้ามไว้ตามคำสั่งดังกล่าว.

ย้อนไปเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 00.30 น. ทางเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บุกจับสถานประกอบการดังในตัวเมืองแม่สาย จ.เชียงราย ตามที่กรมการปกครองได้รับการร้องเรียนและเข้าจับกุมกรณีดังกล่าว ทำให้ นอภ.แม่สาย ฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย บูรณาการร่วม สภ.แม่สาย และหน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐจัดระเบียบสังคม สถานบริการและสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อระเบียบอย่างเคร่งครัดของเมืองชายแดน หากสถานบริการและสถานประกอบการ ร้านไหนยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับกุมพร้อมออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการดังกล่าว และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี

ภาพ-ข่าวจาก – ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ /// รายงาน