เชียงราย – สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต เปิดนิทรรศการศิลปะ Wetland forest Wetland for life art exhibition “ป่าชุ่มน้ำเพื่อชีวิต”

วันที่ 17 ก.ย.66 ที่กก อิง โขง Art gallery ศูนย์ CCF เชียงราย นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในการเปิด นิทรรศการศิลปะ Wetland forest Wetland for life art exhibition “ป่าชุ่มน้ำเพื่อชีวิต” โดยมี นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสมาคมฯ ร่วมกับ ศิลปินกลุ่มสายน้ำกก ขัวศิลปะ เชียงราย และเครือข่ายประชาชน ที่ทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานของสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตเข้าร่วม

นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดนิทรรศการศิลปะครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้งานศิลปะในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน คนเมือง สังคมชนบท ผ่านการเล่าเรื่อง วิถีผู้คน นิเวศวัฒนธรรม คนแม่น้ำจากกก แม่น้ำอิง สู่แม่น้ำโขง คือการเล่าเรื่องผ่านงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินเชียงราย ที่อยู่ร่วมกันในภูมิทัศน์ลุ่มน้ำ อิง กก โขง ที่คือสายน้ำสายชีวิต หล่อเลี้ยงผู้คน สิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และคนประเทศเพื่อบ้านที่ต่างก็ใช้แม่น้ำเดียวกัน ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวความงดงาม ของผู้คน วัฒนธรรม วิถี และกายภาพภูมิทัศน์ในรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความแตกต่างในมุมมองการถ่ายทอดของศิลปินแต่ละคน

นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา กล่าวว่า สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตและภาคีเครือข่าย ร่วมกับ ศิลปินกลุ่มสายน้ำกก ขัวศิลปะเชียงราย จึงได้จัดงานนิทรรศการ Wetland forest Wetland for life art exhibition” ป่าชุ่มน้ำเพื่อชีวิต “ ขึ้นเพื่อใช้งานศิลปะเชื่อมต่อผู้คนเพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันที่จะดูแล ปกป้องฐานทรัพยากรเพื่อโลกของเราทุกคน เป้าหมายของนิทรรศการศิลปะ “ป่าชุ่มน้ำเพื่อชีวิต” เพื่อสื่อสารเรื่องราวของป่าชุ่มน้ำผ่านผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อให้เห็นความสำคัญของผืนป่าชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง ที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศที่มีอัตลักษณ์พิเศษ ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนมายาวนาน ร่วมสร้างสำนึกในการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อไป” นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต กล่าว

สำหรับ นิทรรศการ “Wetland forest Wetland for life art exhibition “ป่าชุ่มน้ำเพื่อชีวิต” โดยศิลปินกลุ่มสายน้ำกก สมาคมขัวศิลปะเชียงราย เกิดจากแนวความคิดในการใช้งานศิลปะเพื่อสื่อสารต่อสังคมในเชิงสาธารณะ ให้เกิดการรับรู้และร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงส่งต่อมรดกธรรมชาติให้ลูกหลาน ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงตอนล่าง มีความเป็นอัตลักษณ์ทางระบบนิเวศของป่าไม้ ที่เรียกชื่อกันว่าป่าชุ่มน้ำ ที่เป็นป่าชุ่มน้ำตามฤดูกาล (Seasonal wetland ) ที่มีสถานะเป็นป่านอกนิยาม มีความสำคัญหาได้ยาก ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือของประเทศไทย กว่า 28 ชุมชนที่ได้ร่วมกันปกป้องดูแลมายาวนานมากกว่า 100 ปี ป่าชุ่มน้ำมีความหลายทางชีวภาพ ของพรรณพืชที่โตในบริเวณน้ำท่วมขังกระทั่งน้ำแล้ง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์บก และนกน้ำนานาชนิด ทำหน้าที่ให้บริการเชิงนิเวศ ช่วงฤดูน้ำหลากจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆและเป็นที่รองรับน้ำหรือตะกอน ช่วงฤดูน้ำแล้งจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับชุมชนในด้านต่างๆและเป็นแหล่งปรับสมดุลให้กับพื้นที่โดยรอบและเป็นระบบนิเวศเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง