สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามความร่วมมือโครงการรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าเพื่อครู นำร่องต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย


เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 25 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ลงนามกับบริษัทซุนวูเอนเตอร์ไพส์และบริษัทเดโก้กรีนเอนเนอร์จี เปิดตัวรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าเพื่อครู ซึ่งบริษัทซุนวูเอนเตอร์ไพส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจสวัสดิการเพื่อสหกรณ์ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัทเดโกกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ารายใหญ่ภายใต้แบรนด์ DECO ดดยได้นำเทคโนโลยีจากประเทศไต้หวันมาใช้เพื่อให้คนไทยได้สัมผัส


นายปกิจพณน์ ประเสริฐวัชระ ประธานกรรมการบริหารบริษัทซุนวูเอนเตอร์ไพส์ กล่าวว่า เราจะเป็นผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์และสร้างนวัตกรรมสำหรับสังคมไร้เงินสดเพื่อยกระดับการให้บริการต่างๆสำหรับโครงการรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าเพื่อครู เป็น 1 ใน 5 โครงการของเราที่มองเห็นว่าจะเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูได้การที่ได้ผนึกพันธมิตรกับบริษัทเดโกกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ก็เพราะเห็นว่าบริษัทนี้มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาสู่ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะนำพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้น้ำมัน


ส่วนนายชุน เฉิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดโกกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กล่าวว่าสำหรับรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ารุ่น Super aec(X) ที่ผลิตมาในโครงการนี้มีข้อดีคือ ใช้เวลาชาร์ตแบตเตอร์รี่เพียง 2-3 ชั่วมง สามารถวิ่งได้ 80 กิโลเมตรเสียงเครื่องยนต์เงียบไม่รบกวนผู้อื่น ดีไซด์ทันสมัยใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวประหยัดกว่าใช้น้ำมันค่าใช้จ่ายเพียง 10 สตางค์ต่อกิโลเมตรและไม่สร้างมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์จำกัด กล่าว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ในการที่จะสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์เนื่องจากมอเตอร์ไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ครูจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สามารถลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากรถไฟฟ้าสามารถชาร์ตได้เองที่บ้านมอเตอร์ไซด์ 1คันลดค่าใช้จ่ายจากน้ำมันรถได้ถึง 1200 บาทต่อเดือน
นายธำรงค์ น่วมศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่าขณะนี้สหกรณ์ก็ได้เปิดให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการออกมาเพื่อรองรับโครงการนี้ สมาชิกสามารถมาขอกู้เงินกับสหกรณ์เพื่อนำไปซื้อมอเตอร์ไซด์ในโครงการได้ทันที


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน