สนธิกำลัง ลุยจับมอดไม้ท่าสองยาง-อุ้มผาง ก่อสร้างบ้านพักพิงในเขตป่าสงวน

 

เหตุพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วทางป่า และลักลอบปลูกพืชเชิงเดี่ยว ข้าวโพด มันสัมปะหลัง และลักลอบตัดไม้ สร้างไม้เรือนเก่า จำหน่ายให้นายทุนมากผิดปกติ

นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้รับแจ้งว่า ในพื้นที่ควบคุมพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่หละ และรอบข้าง ได้มีการลักลอบตัดไม่กระยาเลย และปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ ที่ควบคุมพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่หละ จัดกำลังพลสมาชิก อส. ร่วมกับ ร้อย ทพ.3503, ร้อย ทพ.3508, หน่วยป้องกันรักษาป่า ตก. 20 (แม่ต้าน), สภ.ท่าสองยาง และร้อย ตชด.344 เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ และการบุกรุกแผ้วถางป่า

พบการกระทำความผิด ที่บริเวณพื้นที่ บ.แม่ออกฮู ม.9 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จึงได้ตรวจยึดไม้ของกลาง และ สิ่งอื่น ๆ ผิดกฎหมาย นำส่งสาวัตรเวร สภ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อหาตัวผู้กระทำผิด ดำเนินคดีตามกฎหมาย

รายงานแจ้งว่า สิ่งผิดกฎหมาย ที่ตรวจยึดได้ดังนี้ 1. ได้ยึดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 หลัง ตรวจพบไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 36 แผ่น และไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 8 ท่อน 2. พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่า จำนวน 1 แปลง 3. ปืนลูกซองยาว ยี่ห้อ “เรมิงตัน” หมายเลขทะเบียน ตก 1957673 จำนวน 1 กระบอก 4. รถยนต์ไทยประดิษฐ์ (อีแต๋น) จำนวน 1 คัน 5. ปุ๋ยเคมี จำนวน 37 กระสอบ

และในกรณีเดียวกัน เรื่องการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่อุ้มผาง นั้น นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภออุ้มผาง ได้มอบหมายให้นายสุขสวัสดิ์ จิยิพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภออุ้มผาง ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ และฝ่ายความมั่นคง เข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่เขตอนุรักษ์ จำนวน 3 หลังคาเรือน บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.