อุตรดิตถ์ ริ้วขบวนพิธีเปิดงานลางสาดและลองหวาน

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 17.09 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รับชมริ้วขบวนในพิธีเปิดงานลางสาดและลองหวาน ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด คณะกรรมการการจัดงาน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ งานเทศกาลลางสาดและลองกองหวาน ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลผลิตลางสาด ลองกอง และผลไม้อื่นๆ ของจังหวัดให้สูงขึ้น และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการผลิต การตลาด ของสินค้า OTOP โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2566 (10 วัน 10 คืน) ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหัก ขบวนแห่รถลางสาดและลองกอง การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดงดนตรีจากศิลปินต่างๆ เป็นต้น ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน