ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอนครไทย

วันที่ 9 ก.ย. 2566 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ เนื่องจากมีฝนตกสะสมหลายวันในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยนายไสว เจริญศรี นายอำเภอนครไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจบริเวณพื้นที่คลองลำน้ำแควน้อย บริเวณพื้นที่บ้านสายทอง หมู่ 12 ต.นครไทย ร่วมวางแผนป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และตรวจพื้นที่ขุดลอกคลองลำน้ำเฟี้ย บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ 1 ต.บ่อโพธิ์ (บ่อเกลือพันปี)

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เตรียมการป้องกันเหตุอุทกภัยและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ กฏหมายฯ โดยเร็ว