พิษณุโลก ผอ.สบอ.11 กระชับพื้นที่ขบวนการตัดไม้ “น้ำปาด-บ้านโคก” แนวชายแดนไทย-ลาว

วันที่ 10 ก.ย.66 นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (ผอ.สบอ.11 ) พิษณุโลก เปิดเผยว่า ปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่า เป็นปัญหาสำคัญที่มีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามมาโดยตลอดแต่ยังมีผู้กระทำผิด จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เส้นทางลำเลียงไม้ผ่านทางชายแดน อ.น้ำปาด และ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ล่าสุดสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยสั่งให้นายทศพร ปภากุล ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสุรกานต์ เรืองอักษร ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายเสกสันต์ ลอมแปลง ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ร่วมบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Base Management) กับหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า ตามนโยบายของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บ่ายวานนี้วันที่ 9 กันยายน 2566 จึงได้ระดมกำลังหน่วยงานภาคสนามในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมประชุมหารือการทำงาน ปรับกลยุทธ์ให้เข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติ โดยเพิ่มความเข้มงวดและเพิ่มความถี่ในการออกลาดตระเวนให้ครอบคุลมทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวชายแดน โดยให้เน้นงานด้านการข่าวกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ เมื่อพบว่ามีการกระผิดหรือมีเหตุการณ์ที่มีเหตุอันน่าสงสัย สามารถสนธิกำลังเข้าพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังดักซุ่มในจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมที่อาจเป็นเป้าหมายการกระทำผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ รวมไปถึงการลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่า

ผอ.สบอ.11 กล่าวอีกว่า กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการนำเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กล้องดักถ่ายภาพ หรือ Camera Trap ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ในการสืบหาติดตามตัวผู้กระทำผิด ให้ปรากฏพยานหลักฐาน เพื่อสามารถสืบหาผู้กระทำผิดทุกรายนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด เจ้าหน้าที่ทุกนาย ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการรับผลประโยชน์แอบแฝงอื่นใดและอำนวยความสะดวกให้กลุ่มขบวนการค้าไม้รวมถึงขบวนการค้าสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต